Fra Lahlum sin Reiulf Steen-biografi. Fiffig hvordan dette blir presentert som et tiltak for klassesamarbeid på sekstitallet, mens omtrent samme ide blir presentert som et ledd i en konfliktbasert (sosialistisk) strategi nå om dagen

Og fra landsmøtet i Ap i 1969 (s135-6):

1) Interessant at han tydelig sier han vil bort fra økonomisk vekst som ensidig mål. Han er vel ikke den eneste på sekstitallet som gjorde det (mener Kennedy (som Steen hadde møtt) var innom det en gang). Lurer alltid på hvor dypt disse utsagnene stikkee, og hva slags forståelse av vekst som egentlig ligger bak (det ser jo ikke ut til å være kobla til noen mer helhetlig vekst/kapitalismekritikk (eller - motstand)).

2) Litt gøy å se insisteringa på å bruke sosialismebegrepet misvisende - det med grensedrsgninga mellom sosialister og ssoialdemokrater har jo blitt ei greie igjen nå, særlig i usa/uk

Show thread
@Victor @Bjørn Stærk 📚 Veldig interessant, også det at han såpass tidlig advarer mot passiv underkastelse av "datamaskinens herredømme".
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker. NB: Legges ned mars 2021.