Hopper rett over på "the monsters we deserve" av Marcus Sedgewick (som visstnok kommenterer en del på Frankenstein).

Skal bare kommentere på at når han snakker om isbreen Mer de glas (i Sveits), så sier han "Its crazy fields of ice look just the same as they did when Mary [Shelley] visited it in 1816".

Det gjør de definitivt ikke

Jeg husker ikke hvor jeg så det, men noen påpeika at sjøl om vi er i ei økologisk krise/klimakrise, så er f.eks. litteraturen (uteonom cli-fi) som regel fullstendig upåvirka av dette.

case in point, antar jeg

Show thread
Follow

(boka er fra 2018, sitatet fra s18, kremt)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.