Grindr send your GPS location, device identifiers and more to adversertisers every time you open the app. Here's a report and more information about Forbrukerrådet's complaint on the matter:

forbrukerradet.no/side/new-stu

Eg trur 2020 skal bli Pratchett-året mitt. Har lest 1-4 frå før, men tek oppfordring om å byrje med nokre seriar – spesifikt «Guards, guards!».

Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.