Follow

Station Eleven, av Emily St. John Mandel, 2014.

Rett og slett en av de beste romanene jeg har lest.

En influensapandemi tar knekken på sivilisasjonen. Handlingen følger en omreisende symfoni/teatertrupp som reiser rundt blant overlevende og spiller Shakespeare-stykker. Forfatterens store styrke er å komme tett innpå karakterene, og vise leseren hvordan de utvikler seg, og båndene dem i mellom.

· · Web · 1 · 2 · 4

@palodegard Heh. Er det ikke nok pandemi i nyhetene, du vil lese om det for gøy også? :)

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.