Follow

Denne boka er en solid analyse av hvordan proganda underminerer demokratiet, spesielt idealene om likeverd og likhet for loven. Forfatteren er ikke alltid en god formidler, så den er ikke en page turner.
amazon.com/How-Propaganda-Work

· · Web · 1 · 2 · 3

@palodegard En annen (og sikkert like vanskelig tilgjengelig) vinkel på dette temaet kan fås ved å laste ned «Allied joint doctrine for psychological operations (AJP-3.10.1)», f.eks herfra: gov.uk/government/publications.

Interessant nok henter dette militære fagfeltet nesten all sin praksis fra det sivile faget markedsføring for å gjennomføre denne doktrinen.

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.