Follow

Der var jeg gjennom den beste biografien på lenge: Alexandra Popoffs 'Vasily Grossman and the Soviet Century'. (424 sider med noter, jeg leste den på Kindle). Den skiller seg fra mine tre foregående fordi den ved siden av å være velskrevet, også oppleves som utrolig viktig.
Grossman var blant Sovjets fremste krigskorrespondenter, også en stor skjønnlitterær skildrer av partidiktaturet og terroren. Samtidig en ubøyelig sannhetssøker og melankolsk humanist. Den gjorde voldsomt inntrykk.

@hogrim Dette høres ut som en bok som må på lista! Kan anbefale "Jeg valgte friheten" som også var en page-turner: bokelskere.no/bok/jeg-valgte-f

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.