Follow

Jeg har aldri løftet en finger for å sette meg inn i hva Min kamp handler om, men inntrykket jeg sitter igjen med fra tilfeldige omtaler andre steder er at det er en slags Peep Show i romanform, med Knausgård som Mark?

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.