Follow

Det som er gøy med å skrive bok fire/fem (om togferier) er at jeg begynner å finne en måte å jobbe på som fungerer. Forenklet:
1. Lang researchfase. Ta vare på _alle_ ideer, boknotater, osv i Scrivener og la det modne til en struktur. Ordne finansiering og permisjon for skrivefasen.
2. Tre-fire måneder skrivefase med kanskje fire timer aktiv skriving hver morgen. Kladd alt i små bokstaver, slik at jeg må skrive hvert ord om igjen for å få det ferdige utkastet.

Andre erfaringer:
- Bedre å produsere lite tekst som passer inn i strukturen, jevnt og trutt hver dag, enn mye tekst som sporer av kapittelet. Omskrivning på strukturnivå er ikke gøy, og du kommer veldig langt på tre måneder hvis du får inn fire tusen av de riktige tegnene hver dag.
- Gjør referansene perfekte fra første kladd.
- Alle de beste tekstbitene ramler inn i hodet ubedt iløpet av researchfasen og blir borte for godt hvis jeg ikke noterer dem.
- Må bare gjenta Scrivener. Eller noe lignende verktøy som kan gjenspeile kaoset underveis.

· · Web · 0 · 1 · 5
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.