Follow

Jorden rundt i 40 år, av Eivind Erichsen, 1946.

En selvbiografi med reisefokus. Erichsen var en norsk forretningsmann som jobbet i USA, Russland, India og Frankrike i førti år, før han tilfeldigvis endte opp i Norge før Andre verdenskrig og brukte årene der på å skrive. Dette er en morsom tidsskildring på mange måter. Erichsen var ingen stor eller kjent person, bare en relativt vellykket mellomleder i et par multinasjonale selskaper. Men samtidig som egoet hans åpenbart var stort nok til å skrive selvbiografi, er det ikke så stort at boka er dårlig. Her er det både gode reiseberetninger fra alle turene rundt omkring på jorda, og interessante skildringer av livet på innsiden av bransjene han jobbet i. Han jobbet i Petrograd i 1917, og bodde i samme gate som Lenin, men kom seg videre på den transsibirske jernbanen like før oktoberrevolusjonen. På 1920-tallet var han en del av den europeiske eliten i Bombay. På 1930-tallet prøvde han seg som entreprenør i Paris.

Det eneste som skjemmer boka er rasismen, men også det er en del av tidsskildringen her: Erichsen gjenspeiler normene på sin tid. Samtidig er det en forenkling å si at han "bare" var en mann av sin tid. Jeg har lest mange reiseskildringer fra første halvdel av 1900-tallet den siste tiden. (Litt fordi jeg ikke får reist noe selv nå og litt fordi jeg jobber med en bok om togreiser.) Og for meg er det spennende å se mangfoldet i holdningene til andre folkeslag og kulturer. Det var mange måter å være rasist på. Erichsens måte er tett bundet sammen med klassehierarkiet: Han er en relativt velstående mann som forventer god behandling og lydige undersåtter, og ikke-hvite er en naturlig underklasse. Dette kommer spesielt fram i India. Han forteller om en utbredt praksis hvor indiske tjenere nærmest er bundet til sine europeiske herrer, og ikke kan si opp uten tillatelse. Men han forklarer irritert at disse utspekulerte inderne har funnet måter å vri seg unna på likevel.

Men dette er akkurat den typen bøker jeg liker å finne på antikvariater: Ikke spesielt gode, men avslørende og ekte, tidsskildringer fra ikke spesielt viktige mennesker.

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.