Follow

Lapin Hullu: En tur med pulk gjennom lappenes rike i vinternatten, av Lieselotte Pantenburg (/Kattwinkel), 1943. En poetisk skildring av en reise sammen med samer gjennom Lappland i Finland. En del tilløp til å presentere samene som edle villmenn i kontrast med det stressende livet i byen, men sånn relativt til samtidens syn på samer i Norge, er ikke dette så ille tror jeg. Forfatteren virker oppriktig glad i folka hun reiser med og naturen de reiser gjennom.

Tror dette er den fjerde boka jeg har lest den siste tiden fra serien Under alle himmelstrøk, som ble gitt ut av det NS-vennlige Blix forlag under Andre verdenskrig. Et par av disse bøkene har funnet veien til meg via besteforeldrene mine, andre via loppemarkeder og bruktbokhandlere. Jeg har ikke lett etter dem spesielt, det er bare rett og slett mange av dem i omløp, så de må ha solgt godt. Ingen av bøkene har noen åpenlys kobling til nazismen, så noe av moroa for meg er å gjette hva som ligger bak valget av temaer og forfattere. Lieselotte Pantenburg (bedre kjent under etternavnet Kattwinkel) var tysk og ble gitt ut i nazistiske tidsskrifter, men det er uklart fra tysk Wikipedia om hun hadde en ideologisk sympati eller om hun bare innordnet seg systemet.

Valget av tema er lettere å forklare: Tyske nazister, i motsetning til norske, beundret samene, ønsket å bevare deres rene blod, og mente de hadde mye å lære av dem om hvordan man kunne overleve i de sovjetiske landområdene de ønsket å kolonisere: forskning.no/historie-partner- Betyr det at boka er propaganda eller er den en ærlig beskrivelse av forfatterens kjærlighet til samene? Sikkert begge deler.

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.