Follow

Når jeg anbefaler Chestertons Eugenics and Other Evils er det normalt på tross av oppgjøret med eugenikk, som jo ikke er så aktuelt nå som for hundre år siden. Det er mest av alt en god bok om umenneskeliggøring av fattige. Men akkurat i dag får jeg gjøre et unntak og anbefale den for eugenikkangrepet også. gutenberg.org/ebooks/25308

@bjornstark Dette virker bra. Har kun lest 3 sider i en skipause her på fjellet, men har notert meg en håndfull sitatverdige setninger allerede. Lovende! Og gøy med en Project Gutenberg-bok da.

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.