Follow

More from Less av Andrew McAfee, 2019
Begynte på denne etter anbefaling fra en mer optimistisk kollega. Argumenterer for at verden blir stadig flinkere til å bruke ressurser effektivt, så vekst og kapitalisme står ikke i konflikt med bærekraft. Det er mye rart med den tredjedelen/halvparten jeg orket å lese. Overfladisk hurtiggjennomgang av ulike teorier som har advart mot overforbruk av ressurser, som f.eks. oppsummerer Malthus og Jevons og Club of Rome, og så hopper rett fram til at de tok feil, i stedet for den mer interessante lærdommen: At modellene kan være riktige men at andre faktorer har reddet oss, så det interessante spørsmålet er om de vil fortsette å gjøre det. Malthus er lett å forklare, så da gjør han det, men han går ikke inn i de mer kompliserte ressursteoriene. Jeg skjønner ikke at man kan være interessert i temaet uten å mene at det er verdt å bruke plass på dette, selv om det bare er for å avvise teorien. Jeg holder på med en god bok om økonomi nå som har et klart standpunkt, men som samtidig tar ideene den kritiserer på alvor, og forklarer dem grundig. Det er en seriøs bok, dette er mer "kjapp bok som gjør deg glad" fra Fremskrittskirken.

Jeg kom aldri til slutten, så det kan hende jeg har oversett noe bra, men hvis denne tråden fra Jason Hickel stemmer har han begått en stor tabbe ved å ikke inkludere outsourcet ressursforbruk. Jeg hadde en mistanke om det, men jeg antok egentlig at han selvsagt ville si noe om dette senere i boka.
twitter.com/jasonhickel/status

· · Web · 1 · 2 · 3
Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.