Follow

Enig?

Jeg har ikke nok kjennskap til norsk samtidslitteratur til å ta stilling men jeg tror at to ting kan være sant samtidig:
1. At perspektivene er snevre og utelater mye viktig og spennende
2. At pessismen i disse bøkene ikke er feil, og at det uansett ikke er noe mål å beskrive verden nøyaktig slik den er, med presisjonen til en sosiolog.

@bjornstark Denne har blitt kritisert av andre på twitter (ætt vidunderfull/mohamabd86), men det som slår meg mest er at Aakvaag minner om de liberalerne du skreiv om i bokessayet i Agenda - han ser først og fremst ut til å være bestyrta over at folk kan gå og klage over ting når de har fått så mye frihet (som de ba om), og ikke at forfatterne ugjør en snever gruppe (favorittene hans er jo fra eksakt samme gruppe - middeklassemenn - forskjellen er vel primært at de er eldre en bråkmakerne)

@bjornstark (spesifikt dette avsnittet. Det er sjølsagt en forskjell mellom skeive osv som kjemper fra utsiden og allerede priviligerte i inn-gruppa som okker seg, men holdninga fra de komfortable synes jeg ligner)

@victor Interessant - jeg tolket han som at han ønsket flere perspektiver utenfra middelklassen, men det hadde jo vært mer konstruktivt å løfte frem eksempler på det han vil ha.

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.