Follow

Leste The Darkening Age. Interessant, men veldig ensidig bok om kristendommens seier over antikkens Europa.

Hun klarer dels å formidle en sorg over kulturen som gikk tapt, og skriver mye spennende og morsomt om hvordan overgangen til kristendommen gikk for seg.

Men det blir litt vanskelig å ta helt på alvor når hun skriver så polemisk.

Morsomt å lese Celsus', Galens og andre filosofers angrep på kristendommen. De antikke gav seg ikke uten kamp. De hadde blitt store på YouTube.

"The divine scriptures were, Celsus said, rubbish; the story of the Garden of Eden was ‘very silly’ and Moses ‘had no idea’ about the true nature of the world. The ‘prophecies’ that had predicted Jesus’s coming were also a nonsense, since ‘the prophecies could be applied to thousands of others far more plausibly than to Jesus’. Judgement Day also came in for scorn. How precisely, asked Celsus, was this going to work? Cherished Christian beliefs were dismissed as being the sort of tales that ‘a drunken old woman would have been ashamed to sing . . . to lull a little child to sleep’"

Og lo høyt av historiene de stakkars romerske guvernørene som måtte hanskes med martyrlystne kristne.

In fact, all over the empire, Romans are frustratingly unwilling to play their role as bloodthirsty martyr-makers. Many even refuse to execute Christians when they arrive in front of them. Arrius Antoninus was a Roman governor of Asia who in the late second century had executed a number of Christians in his province. He was perhaps unprepared for what came next. Instead of fleeing, local Christians suddenly turned up and, in one large mob, presented themselves before him. Antoninus did indeed dutifully kill a few (presumably there is only so much temptation a Roman can stand) but rather than dispatching the rest with pleasure, he turned to them with what, even with the passage of almost two millennia, sounds unmistakably like exasperation. ‘Oh you ghastly people,’ he said. ‘If you want to die you have cliffs you can jump off and nooses to hang yourself with.’

Verdt å lese, men jeg må lese Tom Hollands Dominion for å få en liten motvekt :)

· · Web · 2 · 3 · 1

@Slart1 Ja ut fra tittelen høres det litt ensidig ut. Det var iallfall mye bra i den kristne kulturen og mye dårlig i den antikke, så det er vanskelig å oppsummere det som enten noe klart positivt eller negativt. Jeg skrev forresten et bokessay om Inventing the Individual av Larry Siedentop, som er litt ensidig i motsatt retning men likevel interessant: strekmag.no/var-det-jesus-som-

Det om martyrene høres riktig ut iallfall. Romerne var ikke så ivrige til å forfølge og mange av historiene er overdrevne. Martyrfortellingene var et verktøy ikke historie. En god bok om dette er The Myth of Persecution av Candida Moss.

@bjornstark Hun beskriver det også som et verktøy, så der er vi helt enige alle 3.

Tror det er mye rett i det Siedentop sier. Jeg leser Tom Holland nå, og han påpeker veldig hvordan kristendommen innførte målet om å hjelpe fattige.

Jeg har lest mye av grekerne om at rikdom er et onde, men ingenting om å hjelpe fattige. Så den tror jeg på.

Men resten er jeg ikke så sikker på.

"Bare de som stod på toppen av samfunnet, hadde evnen til rasjonell tenkning."

Det stemmer ikke med det jeg har lest.

"women have received from the gods the same reasoning power as men" - Musonius Rufus

I tillegg har jeg lest Seneca, som skriver at fornuften ligger i oss alle. De mente vel at rasjonalitet er unikt for mennesket, men også felles for alle mennesker.

Jeg mistenker at kimen til individualisme også lå i det greske samfunnet.

Men, jeg leste nylig noe veldig interessant om kirken og individualismen. Nemlig at det katolske forbudet mot å gifte seg med nær familie førte til en sakte oppløsning av klaner, stadig mindre familier og til slutt dagens kjernefamilie og individualisme. Dette har du ikke sett i muslimske land hvor det ikke er så uvanlig å gifte seg med fettere og kusiner f.eks.

Link: npr.org/sections/goatsandsoda/

@obdormio

Leste den nå. Må si meg enig.
Leser Tom Holland nå, og han hadde også nikket anerkjennende til mye.

Jeg visste at boka var ensidig og hadde em del feil, men at det var så ille, visste jeg ikke. Takk for den :)

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.