Follow

Kjære bokgruven:
Jeg vil gjerne lese Sæterbakkens oversettelse av Teratologens ‘Eldreomsorgen i Øvre Kågedalen’. Deichman har den ikke, og den er ikke å finne i bokhandel. Har du et eksemplar jeg kan få kjøpe eller låne? (Jeg er noenlunde veloppdragen og osloboende, for hva det er verd.)

(Det er Sæterbakkens oversettelse/gjendiktning jeg er interessert i, mer enn den svenske originalteksten.)

· · Web · 2 · 2 · 0

@bjornstark Takk! Internett gjør det til en nesten (nesten!) fornøyelig sjelden begivenhet å måtte streve for å få adgang til en bok.

@Slart1 jeg fikk navigert meg til et fjernlån til sist, takk for innspill!

Sign in to participate in the conversation
Bokgruven

Et sted for folk som liker å lese og snakke om bøker.